Förundras varje gång av skönheten i en gammal bruksväg. Den torkade jorden i hjulspåren, och det vildvuxna gräset mellan dem. Är det vetskapen att dessa spår är av en svunnen tid, då vägar gick där det enklast gick att ta sig fram för oxar och hästar. Långt innan stora maskinner tagit naturen som gisslan, och bänt den efter vår vilja.
Så mycket lugn som  finns där, i

image

dessa hjulspår,  där inga stadsplanerare ritat raka gator med linjal. Där får mitt framtids hopp chans att växa obegränsat.

Annonser