Nu har jag varit tyst om ämnet länge nog. Jag har ju inte kommenterat ”Den nya influensan” tidigare, men det känns som att det är dags nu. Vart man ska börja är dock ytterst svårt för ingångarna är så många.

I Uppsala beslutade man att det inte endast var småbarn med sina föräldrar som skulle få vaccination före ”resten” utan även alla studenter. Resonemanget var i sig godtagbart. De har ju en stor umgängeskrets, de sitter i salar tillsammans och med andra ord likt barn på dagis snörvlar de på varandra och sprider smittan likt medeltida råttor. Så långt tycker jag att det är en god idé att de går före mig i ledet. Men inte före alla i riskgrupperna, de har nämligen inte alla blivit vaccinerade ännu. Så de får stå där i kilometerlånga köer tillsammans med snorande ungar, stressade föräldrar och studenter från hela landet. Där kommer nästa lilla frågetecken, har Uppsala fått de ”invandrade” studenternas doser från deras hemkommuner? Skulle inte tro det. Och vi vet ju hur dåliga studenterna är på att skriva sig i rätt kommun, den där de tänker utnyttja sjukvård och så vidare. Det är inte bara politiker som smiter före i kön, för jag förstår då inte hur man byggt upp kön från början. Köa för en kölapp som ger dig rätten att köa för sprutan. Nej inget vettigt kan komma ur detta, så jag för står de frustrerade människor som faktiskt tagit till våld i kön när tålamodet till sist tagit slut. Det är bra synd om de stackars volontärerna som med all sin godhet försöker hjälpa oss stå ut med denna totala idioti.

För så som sagan börjat, var det med en fågel som smittade en gris, som smittade en bonde, och nu står vi där med full panik till skräcktonerna från tidigare pandemier som Spanska sjukan. Massmedia överöser oss med larmrapporter om insjuknade och döda. Och vi förstår varken ut eller in.

För vad ska man egentligen tro om allt man hör och läser. Varje gång det rapporteras om ett nytt dödsfall så ökar paniken lite gran. Men jag tröttnade till slut, för jag har hela tiden haft en aning om att det dör folk varje år i komplikationer kring helt vanliga influensor. Så nu tänkte jag reda ut en del begrepp, inte för att det inte gjorts tidigare, men en gång till är väl inte fel.

För det första så vill jag här med använda mig av Statistiska Central Byråns (SCB) siffror för att göra det enkelt så har jag bara tagit ett par år som referens.

1969 (året med Hong Kong influensan) dog totalt 375 personer framför 55 åringar och uppåt, alltså inga unga människor.

1996 (ett helt vanligt år med vanliga influensan) dog 325 personer men då framför allt 75 år och uppåt.

Min slutsats av det blir att ja yngre människor än normalt drabbas hårdare av de kraftigare influensorna än normalt. Men allt är relativt. Det ska sägas att 1969 dog färre gamlingar än yngre enligt statistiken (ålder 75-84 år 101 st mot 1996 och samma åldersgrupp 114 st, däremot var det en kraftig ökning hos 85+ 1996).

För att ytterliggare förvirra kan sägas att 1970 (även det året med fall av Hong Kong) dog 259 personer. Varför denna ökning fram till 1996 kan man undra. Min slutsats är den att vi har andra umgängesvanor. Vi möter helt enkelt fler människor, och därmed utsätter oss för fler risker.

För att få lite perspektiv nu och ta med lite statistik från i år från Smittskydds Institutet (SMI), varför heter det inte SSI, nåja till saken. Statistiken kommer ifrån rapporten vecka 38.

Här ser man tydligt vilka åldersgrupper som drabbats mest av influensan, barn och studerande. Inget konstigt med det om man tänker på hur dessa åldersgrupper umgås. Det är då man normalt sett blir sjuk oftast, under dagis och skoltid. Inte enbart därför att man har ett mindre utvecklat immunförsvar, utan därför att man helt enkelt möter fler människor vilka man har nära kontakt med.

Här en kurva över anmälda fall av H1N1 och ”Säsongsinfluensa”, som den vanliga influensan kallas grön kurva, veckovis sedan 2006

Om man läser lite av informationen så har man på SMI dragit slutsattsen att nedgången av rapporterade fall under veckorna 30 till 34 berodde på en semesterperiod. Och där med ändrade umgängesvanor.

”De förhållandevis många rapporterade fallen under vecka 35 och 36, med ett antal svårt sjuka, var sannolikt ett resultat av att semesterperioden hade avlutats. Det ändrade sociala beteendet genererade en viss spridning. Viruset har sedan inte förmått kulminera i en stor topp.” (Källa: SMI)

Så nu har jag rabblat en massa fakta, kvar återstår ändå en viss förvirring. Är ”Svinet” farligt eller ej, därom tvista de lärde. Dödstalet i Sverige fram till idag (om jag inte missat något) = 11, fast då har vi inte årets siffror på antalet döda i den vanliga influensan…

Annonser